Iletisim | EnglishEvrim Calkavur ve meslektaşlarının çalışmaları, öğrenme organizasyonları oluşturmak için pratik araçların evrimi dünyasında en iyi örneklerden biridir. Peter Senge

 

Öğrenen Organizasyon Uygulama Takımları Danışman Koçu
Ana Sayfa
 
Evrim Çalkavur
Peter Senge Kimdir ?
Karşılaştığımız Sorular
Kitap Önerileri
Öğrenen Organizasyonlar
Ö. Org. Uygulama Tkm. Proj. Aşamaları
 
 
Ö. Org. Uygulama Tkm. Proj. Aşamaları

Öğrenen Organizasyon Uygulama Takımları Projesinin Çalışma Aşamaları
BİRİNCİ AŞAMA: 6 AY
.Danışman koçların ve üst yönetimin katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirme toplantısı (pilot proje konularının ve üyelerinin belirlenmesi)
.Pilot takım(lar)ın kurulması (6-8 kişi) ve öğrenen organizasyon uygulama takımları seminerini alması
.Takip toplantıları (öğrenme, uygulama ve pratik yapma ile gerçekleşir)
Organizasyonel dönüşüm seminerleri

İKİNCİ AŞAMA: 12 AY
Yaygınlaştırma:
.Lisansın Alınması
.Mevcut Takımlardan Gönüllü Koç Adaylarının Belirlenmesi
.Koç Adaylarının Öğrenen Organizayon Uygulama Takımları Programını
.Yürütecek Şekilde Eğitilmesi

.Yeni Takımların İç Koçlarla Başlaması

ÜÇÜNCÜ AŞAMA: 12 AY
Sürekliliği Sağlama: .Danışman Koçların İç Koçları, Sponsorları ve Takımları Desteklemesi
.Sürekliliği Sağlayacak Sistem Ve Süreçlerin (Perfomans Ve Kariyer Sistemi Gibi Gözden Geçirilmesi)
 
Öğrenen Organizasyon Uygulama Takımları Projesi doğrusal değil pekiştiren bir büyüme gösterir..
.Konu seçimine bağlı olarak pek çok proje kendisine yapılan para ve zaman yatırımını ilk 6 ayda fazlasıyla karşılamaktadır. İlk 6 ay pekiştiren büyüme grafiğinin başlarında yer almaktadır. .izleyen yıllarda, gerek kurum kültürü gerekse iş sonuçları anlamında gelişme çok daha çarpıcı olmaktadır.