Iletisim | EnglishEvrim Calkavur ve meslektaşlarının çalışmaları, öğrenme organizasyonları oluşturmak için pratik araçların evrimi dünyasında en iyi örneklerden biridir. Peter Senge

 

Öğrenen Organizasyon Uygulama Takımları Danışman Koçu
Ana Sayfa
 
Evrim Çalkavur
Peter Senge Kimdir ?
Karşılaştığımız Sorular
Kitap Önerileri
Öğrenen Organizasyonlar
Ö. Org. Uygulama Tkm. Proj. Aşamaları
 
 
Öğrenen Organizasyonlar

Peter Senge Referans    Öğrenen Kurum    Öğrenen Okul    Öğrenen Şehir    Projenin Uygulandığı Kurumların Bir Kısmı   

Öğrenen Kurum
ÖĞRENEN ORGANİZASYONLAR
.Öğrenen bir organizasyon, arzu ettikleri ortak geleceğe ulaşmak için hem birlikte hem de birey olarak kendilerini sürekli olarak geliştiren bir insan grubudur.

ÖĞRENEN ORGANİZASYON UYGULAMA TAKIMLARI
.Öğrenen organizasyonların beş disiplinini yaşama geçirerek organizasyonel öğrenme yetersizliklerinin üstesinden gelmenize, somut sonuçlar almanıza ve bu sonuçların sürekliliğini sağlamanıza yardımcı olan bir programdır.

ÖĞRENEN ORGANİZASYON UYGULAMA TAKIMLARI PROJESİNİN KATKILARI
.Ölçülebilir, somut iş sonuçları elde etmek
.Öğrenen bir kültür oluşturmak
.Geleceğin yöneticilerini yetiştirmek

KURUM KÜLTÜRÜ
.Takım Çalışması Bilincinin Güçlenmesi
.Sosyal İlişki Ağlarının Gelişmesi
.Birimler, Fonksiyonlar, Firmalar Arası Diyaloğun ve İşbirliğinin Artması
.Kolektif Zekanın Gelişmesi
.Aidiyet Duygusunun Güçlenmesi
.Sürekli Öğrenme Ortamının Oluşması
.Sonuç Odaklı Çalışma Alışkanlığının Gelişmesi
.Verilerle Konuşulması
.Yöneticilerin Koçluk Becerilerinin Gelişmesi
.Bireysel Gelişim
.Öğrenen organizasyonların beş disiplininin günlük yaşama ve operasyonlara geçirildiği bir çalışma ortamının yaratılması

İŞ SONUÇLARI ÖRNEKLERİ
.Firenin %20 azaltılması
.Sevkiyat Hatalarının %70 azaltılması
.Termin gecikmelerinin %35 azaltılması
.Üretim veriminin %15 artırılması
.Enerji maliyetlerinin %15 azaltılması
.Yok satışın % 50 azaltılması
.Bir dersteki başarının %100’e çıkarılması
.Kalite sorunlarının %50 azaltılması
.Yeni ürünle satışların eski ürüne göre %100 artırılması
.Takım Çalışmasını Destekleyen Bir Performans Sisteminin kurulması
.Lansman Sürecinin İyileştirilmesi
.Konu seçimine bağlı olarak pek çok proje kendisine yapılan para ve zaman yatırımını ilk 6 ayda fazlasıyla karşılamaktadır.